Stralis NP

Nye Iveco STRALIS NP er den første gassdrevne lastebilen utviklet for langtransport. Den har en motor på 400 hk, samme nyttelast som en diesellastebil. Det gir bilen en rekkevidde på inntil 1.500 km som betyr at den kan kjøre fra Madrid til Frankfurt uten tanking.

Nye STRALIS NP er like god som en diesellastebil når det gjelder ytelse, nyttelast og allsidighet og sikrer samme eller bedre Total Cost of Ownership. Innenfor langtransport (avhengig av drivstoffprisen) kan den være et lønnsomt alternativ fra 120.000 km pr. år, samt gi en betydelig ekstra besparelse over den kjørelengden.

STRALIS NP betyr at du kan møte mer restriktive bestemmelser som vil begrense bruk av dieselkjøretøy i bysentrene og noen korridorer i ømfintlige fjellområder. STRALIS NP betyr muligheter etter hvert som etterspørselen etter rene kjøretøy blir økende i hele Europa.

Les mer om nye Iveco Stralis NP

Basert på 25 års kontinuerlige forbedringer, maksimerer IVECO NATURAL POWER de miljømessige fordelene med naturgass. Naturgass er det mest miljøvennlige drivstoffet for motorer med innvendig forbrenning, og bringer med seg betydelige miljømessige fordeler:

  • Forbedrer lokal luftkvalitet ved nesten å eliminere forurensning (-70% NOx, -99% PM, -90% NMHC sammenlignet med EURO 6-kravene),
  • Demper global oppvarming ved en betydelig reduksjon av CO2-utslipp (rundt -15% sammenlignet med tilsvarende dieselmotor, inntil -95% med biometan),
  • Reduserer støyforurensningen dramatisk i bysentrene og ved nattlige leveringer.